Bütün işyerlerinde , var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirilmesi gerçekleştrilmektedir.

İş yerlerinde sürekli iyileştrmenin sağlanması amacıyla risk değerlendirmesi dökümanı güncel halde tutularak , işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak yenilenmektedir.