Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu 
Akciğer Grafisi 
Odiometri testi( İşitme Testi) 
Solunum fonksiyon Testi (SFT) 
Portör Muayenesi 
Kan sayımı 
Tam İdrar Tahlili (TIT) 
Karaciğer Fonksiyon Testleri 
Böbrek Fonksiyon Testleri 
Hepatit A/B Testleri 
Serolojik Tetkikler 
Elektrokardiografi (EKG) 
İdrarda / Kanda Kurşun 
Aşılar ( Tetanoz, Grip, Sarılık) 
Check-Up Hizmetleri 
Göz Muayenesi
İşe giriş Muayenesi
Toksikoloji İdrarda /Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit,  Hippurik Asit...v.b