Acil durumların, çalışanlar ve çalışma çevresi üzerinde ki olumsuz etkilerini önlemek ve sınırlandırmak amacıyla bütün işyerlerinde acil durum planı hazırlanmaktadır.

İşveren;

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek , çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele , ilkyardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğiimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitm ve tatbikatları yaptrır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.